رمزگذارها

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
LP35-S-Q29-02500-H30S-28/V-T-T5

LP35-S-Q29-02500-H30S-28/V-T-T5

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODR INCREMENT 2500PPR

در انبار: ۱۵۱

$987.40000

LP35-S-Q29-00500-H30S-28/V-T-T5

LP35-S-Q29-00500-H30S-28/V-T-T5

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODR INCREMENTAL 500PPR

در انبار: ۱۵۱

$987.40000

DSM5H10//5G29//01024//GPR020/1J/CS****

DSM5H10//5G29//01024//GPR020/1J/CS****

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR

در انبار: ۱۹۱

$680.00000

01070-863

01070-863

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

در انبار: ۱۹۵

$665.00000

ACW400-0045-001

ACW400-0045-001

Sensata Technologies – BEI Sensors

ACW4 MOD 5V ANALOG RATIO RADIAL

در انبار: ۶۴۷

$170.00000

DST514-0250-001

DST514-0250-001

Sensata Technologies – BEI Sensors

FUNCTIONAL SAFETY ENCODER, 58MM,

در انبار: ۱۸۸

$742.50000

01002-8577

01002-8577

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 2048PPR

در انبار: ۲۰۶

$631.00000

DSM5H06//5G59//01024//G6A/1J/**03**

DSM5H06//5G59//01024//G6A/1J/**03**

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR

در انبار: ۲۰۸

$625.00000

01070-1258

01070-1258

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR

در انبار: ۱۵۹

$877.00000

01002-8569

01002-8569

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 100PPR

در انبار: ۲۱۱

$616.00000

01070-939

01070-939

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR

در انبار: ۱۷۵

$800.00000

01002-693

01002-693

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR

در انبار: ۲۱۸

$594.00000

LP35-S-Q29-05000-H30S-28/V-T-T5

LP35-S-Q29-05000-H30S-28/V-T-T5

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODR INCREMENT 5000PPR

در انبار: ۱۵۱

$987.40000

TCW400-1213-005

TCW400-1213-005

Sensata Technologies – BEI Sensors

TCW4 MOD MULTITURN 5-30V SSI NO

در انبار: ۱۹۱

$730.00000

MHM5-EEA1B-1213-C100-PRM

MHM5-EEA1B-1213-C100-PRM

Sensata Technologies – BEI Sensors

ENCODER ROTARY ETHER 10MM 12BIT

در انبار: ۱۰۹

$1000.01000

DSO5H14//5G29//01024//G6R//**DX**

DSO5H14//5G29//01024//G6R//**DX**

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODR INCREMENT 1024PPR

در انبار: ۱۹۵

$665.00000

ACW400-0360-016

ACW400-0360-016

Sensata Technologies – BEI Sensors

ACW4 MOD 5-30V ANALOG RADIAL CAB

در انبار: ۵۹۴

$185.00000

01072-314

01072-314

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 1024PPR

در انبار: ۱۷۹

$780.00600

01070-337

01070-337

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER OPTICAL 1000PPR

در انبار: ۲۰۳

$640.00000

LP35-S-AG-06-H30S-28/SI-SM12-T2

LP35-S-AG-06-H30S-28/SI-SM12-T2

Sensata Technologies – BEI Sensors

ROTARY ENCODER ABSOLUTE 64PPR

در انبار: ۸۷

$1253.05000

Top