کابل های هادی چندگانه

تصویر شماره قطعه شرح موجودی خرید کنید
37048-003-100

37048-003-100

Sensata Technologies – BEI Sensors

CABLE SPOOL, 100 FT SPOOL,MUST B

در انبار: ۴۸۷

$225.75000

37048-003-500

37048-003-500

Sensata Technologies – BEI Sensors

CABLE SPOOL, 500 FT SPOOL,MUST B

در انبار: ۹۸

$1119.30000

Top